Jdi na obsah Jdi na menu

Historie klubu

Rok založení  1920 

 

 

Miroslav Tyrš:                                                            

 

Působit lze jen v přítomnosti

 a v poměrech, jak právě jsou,

a které, i když se nám nelíbí,

   vždy jen prací předělat se dají.

 

 

 

 

 

Příspěvky

Rok 1920

30. 8. 2016

 Vznik myšlenky k založení spolku.

Bylo to za slunného nedělního odpoledne v měsíci čevenci 1920, kdy v blízké vesnici Divnicích pořádali místní mládenci výlet spojený s veřejným cvičením Sokolů z Valašských Klobouk. Několik štítenských mladíků navštívilo tento výlet. Táhlo je tam cvičení sokolské. V jejich mladých duších byly plány, po jejichž uskutečnění prudčeji bilo srdce, ale cíl zdál se býti v mlhách. Cvičení sokolské, jež sledovali na tomto výletě, je ale cele uchvátilo, posílilo v jejich nadějích, dodalo jim odvahy a síly k provedení svých plánů. Byl to hlavně bratr Rudolf Hnaníček, Alois Lorenc a František Kolínek, kteří hned totéž odpoledne svěřili se se svými myšlen kami a touhami zříditi ve Štítné sokolskou odbočku bratru náčelníkovi valašskokloboucké jednoty E. Marákovi. Žádali jej o podporu a br. Marák ji ochotně přislíbil.
A již 4. srpna přijíždí povoz s br. Marákem a starostou valašskokloboucké jednoty Vavrouchem a nadšenci štítenští vítají je bratrským „Nazdar!"
V obecním hostinci ustavuje se první valná hromada tělocvičné odbočky Sokol ve Štítné. Po krátkém zahájení schůze a po náležitém poučení a vysvětlení myšlenky sokolské dostavivšími se bratry z Valašských Klobouk přihlašuje se 50 přítomných osob za členy místní odbočky. Téhož večera zvolen jest též výbor, jehož členy byli:

Náčelník: Stanislav Janeček    Starosta: František Šebák    Jednatel: Alois Machala

Pokladník: František Šebák    Místostarosta: Jan Hnilo    Vzdělavatel: Jan Papica

Členové výboru:  Jan Škubnik, František Kolínek, Rudolf Hnaníček,

Josef Štěpančík, František Miklíček, Jan Tkadlec

Revizoři účtů:   František Ťulpa, František Smrčka.

Více v celém příspěvku.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Historie klubu

Rok 1922 - Zápis v obecní kronice o založení spolků

30. 8. 2016

Zápis v obecní kronice o založení spolků

Roku 1910 byla založena „Omladina." Oproti Omladině zřízena „Národní jednota," ale oba spolky se rozpadly během války světové. Roku 1920 byl zřízen ve Štítné „Sokol," druhá strana založila „Orel." Oba spolky cvičí na nářadí, pochody, prostocviky, občas hrají divadla a mají přednášky. Spolek Orel postavil si ze stodoly ve dvoře tělocvičnu. Obec to spolku na 10 let zapůjčila. ( Pozn.: stará orlovna sloužila pak jako kinosál , školní tělocvična a sál k pořádání tanečních zábav, divadel a různých jiných kulturních akcí až do roku 1963.)
Sokol žádné místnosti nemá. Schází se a cvičí v bývalém obecním hostinci.. Orel podědil knihovnu po Omladině, Sokol po Národní jednotě. Zpočátku byly mezi členy spolků třenice, ale nyní již se mládež trochu uklidnila a spřátelila. Snad štváči přestali již své nekalé dílo provozovati.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Historie klubu

Rok 1948 - Veřejné cvičení Sokola a účast na všesokolském sletu v Praze.

27. 9. 2016

 Veřejné cvičení Sokola a účast na všesokolském sletu v Praze.

V neděli 13. června uspořádala místní tělovýchovná jednota Sokol ve Štítné na Trávníkách okrskové veřejné sokolské cvičení. Mohutný průvod přes náves doprovázela kloboucká hudba ve valašských krojích. Cvičení se zúčastnilo 420 cvičících bratrů, sester, dorostenců, žáků a žákyň. Zastoupeny jednoty z Valašských Klobouk, Brumova, Slavičína a Bojkovic. Zvláště pěkně se uvedl dorost. Z místní jednoty cvičilo 12 mužů, 12 dorostu a 6 žen. Účast i místních občanů byla pěkná. Čistý výnos pro jednotu činil 20.000 Kč.
Dne 5. srpna zemřel v Brně v ústavu pro nervově choré devatenáctiletý Rudolf Hnaníček. Zkoušku dospělosti složil 17. června 1948 na gymnáziu v Uherském Brodě. Zúčastnil se též všesokolského sletu v Praze. Šestého července tam byl s větší skupinou studentů zadržen a 6 dnů na SNB vyšetřován. Dojel domů rozrušen, na kliniku odvezen 28.7.1948. Pohřbu se zúčastnili všichni abiturienti reálného gymnázia v Uh. Brodě s profesory, členové TJ Sokol ze Štítné i okolí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Historie klubu

Publikace 85 let kopané ve Štítné

31. 10. 2020

 Publikace 85 let kopané ve Štítné

Pokud máte zájem si přečíst o historii TJ Štítná,

kterou sepsal pan Josef Černíček, je ke stažení ZDE

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Historie klubu