Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení valné hromady TJ Štítná nad Vláří 2020

24. 8. 2020

 Dne 23.8.,2020 ve Štítné nad Vláří proběhla valná hromada spolku TJ Štítná nad Vláří.

Valnou hromadu svolal výkonný výbor TJ Štítná nad Vláří za účelem volby předsedy a 

nového výkonného výboru TJ Štítná nad Vláří.

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Jan Hnaníček.

Valná hromada zvolila za předsedu TJ Štítná nad Vláří pana Tomáše Černého,

který se stal statutárním orgánem TJ Štítná nad Vláří. Do výkonného výboru byli zvoleni

Jan Hrnčiřík, Václav Holba, Jan Hnaníček, Zdeněk Šebák, Pavel Prešnajdr, Tomáš Chovančík a Pavel Frýželka

Dále valná hromada zvolila revizní komisi TJ Štítná nad Vláří ve složení 

Machuča Petr předseda a členové Smolka Simon a Hnaníček Michal.

Valná hromadataké zvolila volební komisi ve složení 

Šindler Josef, Horňák Josef a Radek Holík.

Valná hromada schválla výši a splatnost členských příspěvků a to:

1000 Kč pro aktivní členy TJ Štítná nad Vláří (hráči,trenéři, vedoucí mužstev a členové výboru)

500 Kč ostatní členové nečinní ve struktuře TJ Štítná nad Vláří.

200 Kč čestní členové TJ Štítná nad Vláří.

Členský příspěvek musí být zaplacen každý rok do 15.února.

Toto usnesení bylo schváleno většinou přítomných členů TJ Štítná nad Vláří.

Ve Štítné nad Vláří 23.8.2020

Zapsal Zdeněk Šebák